Privacy Verklaring

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Seashining, in de persoon van Hanneke Hofland, als behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Het dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. (aanvulling: 3Care https://3care.eu/privacy-verklaring).

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Ik doe mijn uiterste best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 

 • Zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

 

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid (indien van toepassing).
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn eventuele administrateur een factuur kan opstellen
 • Wanneer ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je expliciet om toestemming vragen.

 

 

Privacy op de zorgnota

 

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij je zorgverzekeraar:

 

 • Naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum en/of klantnummer
 • Datum van de behandeling
 • Orthomoleculair consult ( plus eventueel een korte omschrijving van de behandeling)

 

Je hebt recht op inzage, rectificatie en wissen van je persoonsgegevens. Ook heb je het recht om tegen verwerking bezwaar te maken.

Wil je contact met mij over jouw privacy? Mail aub naar seashining@hhofland.nl

Licentiecode MBOG 1215
KvK no: 62511351
BIG Registratie no: 49019150630